Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Dom Kultury "Kazimierz"

Instrukcja obsługi1. Opis elementów na stronie

Dane adresowe – zawiera podstaowe informacje o instytucji
Kontakt – zawarte są w nim informacje, jak skontaktować się z Domem Kultury
Statut jednostki – zawiera aktualny statut
Regulamin – zawiera regulamin organizacyjny instytucji kultury
Zamówienia publiczne - informuje o bieżących i archiwalnych przetargach
Sprawozdania finansowe - zawiera sprawozdania finansowe instytucji
Rejestr zmian – odnośnik do podstrony zawierającej informację o zmianach dokonywanych w Biuletynie.

2. Nawigacja

Nawigacja na stronach Biuletynu Informacji Publicznej odbywa się za pośrednictwem aktywnych elementów. Wybranie jednej z pozycji otwiera nam informacje zawarte w danym elemencie.

3. Praca z dokumentami

Wprowadzone dokumenty w Biuletynie można otwierać bezpośrednio ze strony - jesśli są to pliki graficzne, badź poprzez kliknięcie w dany element. Wówczas pojawi się zapytanie dotyczące sposobu otwarcia dokumentu. Dokumenty mają postać plików tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych bądź są dokumentami otwieranymi za pomocą programu Adobe Acrobat (pliki pdf).Dane adresowe
Kontakt
Statut jednostki
Regulamin organizacyjny
Zamówienia
Sprawozdania
Regulaminy
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian